Huvitise maksmine toohoiveametist

Iga eraisikutele müüv maksumaksja peab käibe registreerima kassaaparaadi abil. Tehke seda nii, et saaksite maksuhalduriga sobivaid kokkuleppeid kohaldada. See tuleneb seadusest & nbsp; ja on väärtuslik.

Mis saab katkise kassaaparaadi õnnestumisest?

O edastatakse sellisel kujul nn reservkassasse. Selle asutamine ei ole juriidiline nõue, seega on iga investori huvides selline vallandamine aegsasti läbi mõelda. Ideaalselt koguneb see igasugustesse hädaolukordadesse, kus on vaja korralikke seadmeid remontida. Käibemaksuseadus täpsustab tekstis selgelt, et kui käibearvestust ei ole võimalik teha kassareservi abil, peaks maksumaksja müügi lõpetama. Reservbüroo saab kaitsta tarbetute ja võimalike ettevõtjate seisakuid raamatutes. Tasub meeles pidada, et reservkassasüsteemi kasutamise soovist tuleks teavitada maksuametit, rääkida seadme rikkest ja anda teavet asendusseadme kohta.

Kahjuks, kui see on eespool lisatud, keskendub kassaaparaadi puudumine praeguses reservkassas vajadusele müük lõpetada. Müüki pole võimalik lõpule viia ja sellised etendused on ebaseaduslikud ning neid võib suure rahalise koormusena seostada tagajärgedega. Mõelmata kvaliteedile, milles ostja nõuab talle laekumist.

Seetõttu on vaja nii kiiresti kui võimalik teavitada kassaaparaatide remonditeenust ja posnet-fiskaalprintereid, aga ka maksuhaldureid seadme remondi staadiumis olevate ostudokumentide toimimise lünkadest ja muidugi ka kliente müügilünkadest.

Ainult veebioksjoni õnnestumisel ei pea ettevõtja meie tegevust peatama, vaid see nõuab mitmete tingimuste täitmist - peetavas arvestuses tuleb selgelt näidata, mille materjali eest makse on tunnustatud; makse tuleks teha e-posti või posti teel. Sellisel juhul sobib müüja - maksumaksja - käibemaksuarve sisestamiseks ideaalselt.