Kohustus pidada muugiandmeid

Igal ettevõtjal on kehtiva raamatupidamise seaduse tähenduses eesmärk pidada ettevõtte vara üle arvestust. Sellised kirjed on põhivara registreerimine.

Põhivara hulka kuulub: maa, maa, ehitiste ja ehitiste, alalise kasutusvalduse õigus, masinad, transpordivahendid, seadmed ja muud seadmed, mille hind nende laekumise hooajal ületab selgelt kolm tuhat viissada, samuti peab see olema kaasomandis või maksumaksja või ettevõtte omandis. Põhivararegistrisse vara kandmise kohustus saabub mais, mil see osteti.

Põhivara registrit reguleeritakse kindlasti tööväljaannetes, arvutist õigete pealkirjadega trükitud lepingutel, käsitsi tehtud joonistega tabelitega tehtud kaartidel või sobivate tabeliteta sülearvutites ostetud töödel, kannetel peavad aga olema kõik registreerimiseks vajalikud andmed. Tingimuseks on ettevõttes kasutatava dokumendi käsitsi täitmine.

Põhivara kajastatakse dokumentide alusel, millel on sisestatud vara algväärtus. Põhivara registreerimise tabelis peaksid olema: järjekorranumber, omandamise ja kasutuselevõtmise kuupäev, ostu kinnitava dokumendi andmed, põhivara kirjeldus, põhivara klassifikaatori sümbol, alghind, amortisatsioonimäär (sõltuvalt kasutusaastast, amortisatsiooni summa, ajakohastatud algväärtus, see amortisatsiooni summa ja kassatsioonikuupäev koos selle rakenduse süül. Vara müümisel sisestage müügi kuupäev, kui põhivara hävitatakse, lisage likvideerimisaruanne. Kehtiva seaduse eest hoolitsedes peab ettevõte võtma kaasa kõik põhivara omandamist kinnitavad dokumendid.