Skwp 1 kraadi tunnistus

Euroopa Ühenduse põhieeldused

Täpne vastus küsimusele "mis on CE-sertifikaat?" on seotud Euroopa Liidu toimimise põhieelduste selgitamisega. Väljendatakse, et selle rakendamise sisu on kolm põhimõtet: kaupade vaba liikumine, teadlikkus ja kapital. Ülaltoodud põhimõtete loomiseks otsustasid EL-i liikmesriigid lahendada kõik ühendusesisese kaubanduse raskused ja kehtestasid ühise poliitika kokkuleppel kolmandate riikidega. Tänu kohalolekule ühenduse turul on loodud vahetuspiirkond, mis sobib sellele, mis on ühe riigi mõõdupuus. See sai nime ühtne kohalik turg või ühisturg.

Euroopa ühisturg ja toodete turule laskmine

Üks suurimaid riikidevahelise kaubandusega seotud tõkkeid on toodete vormi ja ohutust käsitlevad riiklikud nõuded. Kõigis riikides kehtisid uued mudelid ja normid, mida jagati teiste riikide vahel märkimisväärselt. Tootja, kellele plaanisin oma tooteid teistes riikides müüa, pidi iga kord vastama erinevatele nõuetele. Kaubandustõkete kaotamise tõttu tuli need erinevused kaotada. Norme koos kauba tagastamisega ei saanud tühistada. Seetõttu oli ainus lahendus standardite ühtlustamine kogu kogukonnas, nii et kaubandusele allusid need üksikud nõuded.

Esialgses etapis üritati reguleerida ELi määrusi seoses puuviljade ja toodete individuaalse kvaliteediga. Selle keeruka ja aeganõudvate protsesside tõttu see lähenemisviis vabastati.

Lahendus oli luua lihtsustatud lähenemisviis tehnilisele ühtlustamisele. Teatud tooterühmade jaoks on määratletud põhilised ohutusnõuded, mis peavad olema täidetud enne toote või toote turule laskmist Euroopa tegelikul turul.

Väljastpoolt ELi asuvad ettevõtjad, kes kavatsevad toote ühenduse müügiletti viia, näiteks Türgist, peavad oma tulu vastama EL-i määrustele ja kvaliteediväärtustele. Selle fakti tõestamine on nende kohustus.

Loodud on harmoneeritud standardid, tänu millele saavad ettevõtjad teada, millised olulised nõuded peaksid olema täidetud. Mitte alati kohustus neid aluseid kasutada. Ettevõtja suudab individuaalse lahendusega tõestada, et tema toode on kujundatud nii, et see saaks ühenduse väljakul osta.

CE-sertifikaat - tootja kinnitus

CE-vastavusmärgis pole midagi muud kui tootja kinnitus, et toode vastab selle kohta käiva teabe põhinõuetele.Sellel on tootja või volitatud esindaja deklaratsiooni sümbol. See kinnitab, et toode on ilmnenud kooskõlas konkreetse toote kohta esitatud teabes esitatud peamiste nõuetega. Näete mõnda või mitut erinevat direktiivi.

Ühenduse õigusega nähakse CE-märgisega tootele ette vastavuse eeldus ja minimaalsed ohutusnõuded.

CE-sertifikaat saadetakse tootele ainult tootja või volitatud esindaja vastutusel. See jätkub pärast tõestamist, et toode vastab direktiivi teatud nõuetele. Selle fakti kindlakstegemiseks viiakse läbi vastavushindamismenetlus, millele järgneb hea kontroll, millele järgneb vastavusdeklaratsioon. Vastavushindamismenetlused võivad teadaolevate kaupade hulgast varaga seotud riskiga seoses eksisteerida teisel kohal. Mida pikem on teosest tulenev oht varale ja seda tõsisem, seda peab mõned tootjad või volitatud esindajad läbi viima. Üksikjuhtudel on vaja täita umbes tosina ühenduse standardi nõuded.